Logo LoadingSvg
سروزیر سابق ایالت بلوچستان: اگر شهروندان مفقود بلوچ زنده هستند نشان داده شوند
آسیا

سروزیر سابق ایالت بلوچستان: اگر شهروندان مفقود بلوچ زنده هستند نشان داده شوند

نویسنده : سید حمایت های انجام شده : 0

بخش خبری به نقل از خبرگذاری های جهان : نواب اسلم رئیسانی نماینده مردم شهر مستونگ حوزه ۳۵ مجلس ایالت بلوچستان پاکستان در مجلس ایالت بلوچستان سوگند یاد کرد. وی بعد از یاد کردن سوگند در اولین نطق خود در مجلس ایالت بلوچستان گفت: این برای من یک امتیاز است که از سی سال گذشته همواره منتخب مردم بودم. زمانیکه اولین مرتبه انتخاب شدم نواب محمد اکبر بگتی و نواب غوث بخش باروزی و دیگران از بزرگان ما بودند، از همان زمان منتخب مردم بودم و به مردم خدمت می کنم. سروزیر سابق ایالت بلوچستان پاکستان افزود: من در سال ۱۹۸۸ میلادی عضو حزب ناسیونال بودم ولی من قوم گرا نیستم. نوکر خدا، بلوچ و خادم پشتون ها هستم. این جا اعضای حزب پدر حضور دارند و خیلی خوب می دانند که چگونه یک سرهنگ این انتخابات را برگزار کرده است و در آن چه اندازه تقلب صورت گرفته است. برای دریافت پول مردم را می ربایند ولی اینجا برای رای مردم را ربودند. یک فرد را ربودند و بعد گفتند که فرد ربوده شده شما پیش ما است و اگر شما به ما رای بدهید فرد شما آزاد می شود. کسی که پیش مردم رفت و اینگونه رای جمع کرد پس مشخص می شود که عامل ربایش هم خود او است. وی افزود: ما از بیست سال گذشته داریم می گویم که اگر افراد ربوده شده ما زنده هستند باید ظاهر شوند. و اگر زنده نیستند و شکنجه شدند هم باید به بازماندگان آنها گفته شود لا اقل آنها بتوانند برای آنها فاتحه ای بخوانند.

نظر کارشناس

معذرت،هیچ نظر کارشناسی وجود ندارد

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.